YKB – för allas säkerhet

Att arbeta som yrkesförare kan vara ett jobb som innebär stor frihet samtidigt som man får hålla på med sin favoritsysselsättning varje dag på betald arbetstid. Men det är också ett jobb som innebär ett enormt ansvar. Yrkesförare är en bred yrkesgrupp som kan köra allt ifrån bussar i rusningstrafik till transporter av kemiskt gods. För att kunna arbeta som yrkesförare behöver man sedan januari 2008 ett så kallat yrkeskompetensbevis, vanligen förkortat YKB, vid sidan om sitt körkort. Ett YKB får man genom att avlägga ett teoretiskt prov efter en avslutad grundutbildning. Utbildningen sker av utbildare godkända av Transportstyrelsen, och ges på ett flertal ställen runt om i landet.

yrkeskompetensbevis

Vad innebär utbildningen?

Utbildningen som leder till ett YKB innehåller flera moment. Bland annat måste man lära sig grunderna i hur ett fordon fungerar, alltså en bils mekaniska sammansättning och konstruktion. Vidare måste man också lära sig hur man lastar en bil på ett säkert sätt. Lastsäkring är ett mycket viktigt moment, eftersom det ofta sker olyckor med last som inte kopplats fast ordentligt och då riskerar falla från bilen och orsaka skador på medtrafikanter, ibland med mycket olycklig utgång. Grundläggande kunskaper i hur länge man orkar och får köra samt hur ofta man ska ta pauser är också en viktig del för att bli en säker förare. Förutom dessa moment, innehåller grund- och fortutbildningen också delar som hanterar lagar och regler, ergonomi och gods- alternativt persontransporter.

Vad kostar ett YKB?

Själva provet kostar 220 kronor att göra, och sedan tillkommer 120 kronor plus eventuella avgifter för fotografering för att få sitt kort.

Mer information

För mer information om Yrkeskompetensbevis kan du höra av dig till din lokala utbildare eller via Motivera som finns över hela landet, och utbildningarna ges regelbundet. Kom ihåg att en utbildare alltid måste vara godkänd av Transportstyrelsen för att få utfärda Yrkesförarbevis.