Hur skadliga är Väggropar och Farthinder för dina Däck?

Även om bilförare ofta upplever väggropar och farthinder som ett störande moment så är det många som inte tänker på att de även kan skada deras bil. Särskilt däcken löper en risk att få allvarliga skador.

Farthinder
Alla bilägare håller med om att farthinder kan vara en irritation. De gör inte bara din bilresa hoppigare men de förvärrar även en del av de problem som de är tänkta att förhindra. En del farthinder med vissa former är till exempel mjukare att ta sig över i hög hastighet. Farthinder kan även öka ljudnivån och utsläppen eftersom många förare som saktar in över farthindret direkt ökar hastigheten igen efteråt. Ironiskt nog, även om de har designats för att reducera hastigheter och förhindra olyckor, så har stora gupp i vissa fall visat sig vara mer farliga eftersom föraren blir distraherad i guppet. Ovanpå allt detta så kan farthinder göra stora skador på din bil vilket innebär att folk som bor i områden som har många farthinder måste spendera mer pengar på underhåll av bilen.

Vilken skada kan de göra?
Farthinder kan göra förvånansvärt stor skada, särskilt på däcken. Det vanligaste är att guppen skadar den inre kanten på däcken vilket är oroväckande eftersom skadan då är svår att se. Det betyder att föraren inte alltid inser problemet och att allvarliga och plötsliga problem kan uppstå, något som är extra farligt och även dödligt om det sker i höga hastigheter. Farthinder kan även skada fjädringen och styrningen.

Kan skador undvikas?
När möjligt, ta en alternativ rutt och undvik farthinder helt, det är det mest säkra alternativet. Om det är omöjligt att undvika att köra över farthinder är det bästa bilägare kan göra att regelbundet kolla insidan på däcken. Meterbreda, avfasade farthinder körs bäst över med ett hjul i taget, med varierade hjul över varje hinder. Tvärgående hinder är mycket värre för insidan på däcken.

Väggropar
Vägreparationer är dyra vilket är varför många vägar har stora gropar. Tyvärr är det ibland omöjligt att undvika rutter med stora eller många gropar, och förare bör köra över dem med försiktighet. Även små gropar kan skada däcken och kan leda till större problem så som buktningar eller att luften går ur.

Eftersom väggropar kan göra stor skada på dina sommardäck bör du vara uppmärksam på vanliga tecken: buktande däck, bucklor, läckage, rost eller fjädringsproblem är alla tecken på att bilen har skadats av väggropar.

Om en förare misstänker att deras bil eller däck har skadats efter att de har kört på en guppig väg antingen över farthinder eller gropar, är det viktigt att besöka en verkstad eller specialist i däckutbyte. Skadade däck ska alltid repareras eller bytas ut snarast möjligt för att säkra att de fortfarande är vägdugliga och säkra att köra med. Att ignorera ett potentiellt problem så att det blir värre kan leda till allvarliga olyckor