Hur mycket kostar det att laga stenskott?

De flesta bilägare har någon gång drabbats av stenskott, alltså att små stenar eller grus lossnar från ett däck och träffar vindrutan eller någon av de övriga glasrutorna på bilen. Ofta leder stenskott till en mindre spricka på glaset och beroende på sprickans storlek, bör man laga skadan så snart som möjligt.

När måste man laga en skada orsakad av stenskott?

Om sprickan är större än några millimeter bör man laga den så fort det är möjligt. Enligt lag får sprickor på bilen inte vara alltför stora och särskilt inte om det påverkar förarens synfält. Eftersom många bilreparatörer utför snabba och väldigt billiga lagningar av bilglas och ofta kan rätta till skador av den här typen på en halvtimme till en timme, kan man lika gärna laga stenskottsskador på en gång. Många mekaniker och reparatörer lagar stenskott så pass snabbt eftersom de använder sig av ny teknik som genom ett högt vakuumtryck suger ut luften ur det hål som uppstått i samband med skadan. Efter att luften sugits upp fyller man hålet med lim och härdar sedan limmet med hjälp av UV-strålning.

Vad kostar det att laga stenskottet?

Ett stenskott kostar oftast bara några hundra kronor att laga om man har bilförsäkring. Detta förutsätter dock att det går att laga stenskottet och inte att man behöver byta ut hela vindrutan. Detta kan kosta flera tusen kronor och saknar man försäkring kan kostnaden bli upp emot 10 000 kronor. För att stenskottet ska kunna lagas bör sprickan inte vara alltför gammal, eftersom det då lätt kan samlas mycket smuts i sprickan. Ju snabbare man lämnar in bilen på lagning, desto större är chansen att den kan repareras snabbt och billigt.